امیررضا کامیار
دنبال کردن
کامیار ...

نذر دل کرده ام! حاجتی دارم!بد گرفتارم!نه یک درد دارم هزارم!هر چند آرام ندارم!بزرگی،شرف و عزت و احترام نه،بلکه جرم ها دارم!لیک دلگرم به روزگارم!از خدایم خواسته ها دارم!لاجرم بی قرارم،هرچند که از مکارم خدا خبر دارم!

نذر دل کرده ام و گر حق رسیدن روا داند،قصد آن دارم که محتاج مال و اموال بر زمین نگذارم. 

سلام یه حاجت دارم و نذر کردم که اگه به حاجتم برسم به ارزش یک میلیون تومان برای کودکان مدرسه ای نیازمند وسایل مدرسه بگیرم

دعا کنید

۵ دیدگاه