امیررضا کامیار
دنبال کردن
کامیار ...

بازم هم سلام اینم طرح دوباره

خدایاخسته ام ازفصل سردگناه ودلتنگ روزهای پاکم.
بارانی بفرست....چترگناه رادورانداخته ام...

۰ دیدگاه
ادامه پست