امیررضا کامیار
دنبال کردن
کامیار ...

دیریست بی تاب این لحظه ام
چشم به راهی تا به کی؟

جمله از #دکتر_رامین_گنج_خانلو

گرافیک و طراحی توسط #امیررضا کامیار

۲ دیدگاه
ادامه پست