قطعا روزی صدایم را خواهی شنید! 
روزی که نه صدا اهمیت دارد 
و نه روز...


حسین پناهی

 

 

نمونه کار جدید برای کانال رادیو شعر :)

 

تو کانال ورمید (@vermid) جوین شید

 

منتظر نظرات زیباتون میمونم :)

ممنونم :)