باران که شدی مپرس این خانه کیست … سقف حرم و مسجد و میخانه‌ یکیست

باران که شدى، پیاله‌ها را نشمار … جام و قدح و کاسه و پیمانه‌ یکیست

باران! تو که از پیش خدا مى‌آیی … توضیح بده عاقل و دیوانه یکیست

بر درگه او چونکه بیافتند به خاک … شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست

با سوره ى دل ، اگر خدارا خواندى … حمد و فلق و نعره مستانه یکیست

این بى‌خردان، خویش، خدا مى‌دانند … اینجا سند و قصه و افسانه یکیست

از قدرت حق ، هرچه گرفتند به کار … در خلقت تو، و بال پروانه یکیست

گر درک کنى خودت خدا را بینى … درکش نکنی، کعبه و بت‌ خانه یکیست

مهدی مختار زاده

طراح امیررضا کامیار